Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Trợ giúp khách hàng

Sử dụng các liên kết hữu ích về trợ giúp khách hàng để tìm những gì quý khách cần.

Dịch vụ ở ngay trong tầm tay của bạn

Liên hệ với chúng tôi

Trung tâm Liên hệ Toàn cầu

Việt Nam

Đường dây đặt chỗ: +84 (28) 3822 3203+84 (28) 3822 3203
Thứ 2 tới Thứ 6: 08:30 – 16:30
Thứ 7, Chủ nhật & ngày lễ: đóng cửa

Hành lý và các yêu cầu khác

Các quốc gia / Vùng khác

Chọn Quốc gia / Khu vực
Trở lại khu vực
Văn phòng trên toàn cầu
Đóng

Marco Polo Club

Số điện thoại miễn phí toàn cầu

Xanh/ Bạc/ Vàng: +800 2747-5500
Kim cương: +800 2747-3888
24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần

Hồng Kông

Xanh/ Bạc/ Vàng: 2747-5500
24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần
Xanh/ Bạc/ Vàng (Tiếng Quan Thoại): 800 938088
08:00 - 23:00, Thứ 2 đến Thứ 7, kể cả các ngày lễ

Kim cương: 2747-3888
24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần

Chi tiết khác

Asia Miles

Hồng Kông

2747-3838
800 938038 (Dịch vụ tiếng Quan Thoại)

24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần

Chi tiết khác