Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Mẫu đăng ký chung cho người dùng đã đăng ký

Khi có tài khoản đã đăng ký với chúng tôi, quý khách có thể sử dụng thông tin hành khách đã lưu của mình để đặt chỗ và làm thủ tục chuyến bay trực tuyến nhanh hơn, và dễ dàng cài đặt các thông báo du lịch như thông báo chuyến bay. Quý khách cũng có thể đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và trở thành người đầu tiên biết về các khuyến mãi chuyến bay mới nhất, quyền lợi mới và các ưu đãi đặc biệt của chúng tôi.

Xin lưu ý là người đăng ký phải từ 18 tuổi trở lên.

Bạn có đang là thành viên của Câu lạc bộ Marco Polo / hoặc Chủ tài khoản đã đăng ký không?