Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Trợ giúp trang

Trình duyệt

Yêu cầu về trình duyệt và độ phân giải màn hình

  • Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Chrome và Mozilla Firefox mới nhất để có trải nghiệm duyệt web tốt nhất
  • Microsoft Internet Explorer 11 trên Windows
  • Microsoft Edge 17 trở lên trên Windows
  • Safari 11 trở lên trên Mac OS

Trang web của chúng tôi được thiết kế để sử dụng tối ưu ở độ phân giải màn hình 1024x768 pixel.

Để có trải nghiệm người dùng tốt nhất, bạn sẽ cần trình duyệt đã bật JavaScript và cửa sổ bật lên.

Cách bật Java Scripts

Nếu Java Script chưa được bật trên trình duyệt của bạn, trang web có thể không hiển thị như được thiết kế. Vui lòng cho phép trình duyệt của bạn chạy Java Scripts bằng cách thay đổi thiết đặt bảo mật của trình duyệt.

Cách bật Cookie

Nếu Cookie bị tắt trên trình duyệt của bạn, trang web có thể không hiển thị như được thiết kế. Vui lòng cho phép trình duyệt của bạn chạy Cookie bằng cách thay đổi Thiết đặt bảo mật của trình duyệt và chấp nhận cho cookie truy cập vào chức năng đầy đủ của trang web.

Cách bật SSL

Nếu SSL bị tắt trên trình duyệt của bạn, trang web có thể không hiển thị như được thiết kế. Vui lòng cho phép trình duyệt của bạn chạy SSL bằng cách thay đổi Thiết đặt bảo mật của trình duyệt.

Cách bật cửa sổ bật lên

Nếu cửa sổ bật lên bị tắt/chặn trên trình duyệt của bạn, trang web có thể không hiển thị như được thiết kế. Vui lòng cho phép trình duyệt của bạn chạy cửa sổ bật lên bằng cách thay đổi Thiết đặt của trình duyệt, phần mềm bảo mật hoặc thanh công cụ.

Cách bật Flash

Nếu Flash không được cài đặt/bật, trang chủ và trang tổng quan Tài khoản của bạn có thể không hiển thị như được thiết kế. Vui lòng tải xuống Adobe Flash Player.