Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Chương trình khách hàng thường xuyên của đối tác

Chúng tôi tham gia các chương trình khách hàng thường xuyên của tất cả các hãng hàng không thành viên thuộc liên minh oneworld®, cũng như nhiều hãng hàng không đối tác khác, cho phép quý khách tích lũy hay đổi số dặm/điểm vớim88 hoặc Cathay Dragon bất kể quý khách chọn đi với chương trình nào:

chương trình Khách hàng Thường xuyên của oneworld®
Chương trình khách hàng thường xuyên của đối tác khác


* Chỉ áp dụng đối vớim88.
^ Chỉ áp dụng đối với chặng bay giữa Auckland và Hồng Kông.

Vui lòng tham khảo chương trình khách hàng thường xuyên tương ứng để biết thêm chi tiết.